POLITIKA ZASEBNOSTISplošno

V podjetju LEAD, Lara Delić s.p. (v nadaljevanju »upravljalec osebnih podatkov«) spoštujemo vašo zasebnost. Želimo, da se ob obisku spletne strani Psihologinja-lara.si (v nadaljevanju »spletna stran«) počutite varno in udobno. Vse naše aktivnosti in obdelava podatkov so v skladu z evropsko zakonodajo (Splošna uredba EU o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (ZVOP-1, ZEPT in ZEKom-1). Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami in podatki, ki jih upravljalec dobi od vas, kadar obiščete spletno stran.

Namen politike zasebnosti (v nadaljevanju »izjava«) je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene bomo pridobljene osebne podatke uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Ne bomo jih posredovala tretji osebi. Uporabili jih bomo zgolj za namene, navedene v politiki zasebnosti.

Upravljalec podatkov Upravljavec vaših osebnih podatkov je LEAD, Lara Delić s.p., Borštnikova 102, 2000 Maribor, elektronski naslov: info@psihologinja.-lara.si, ki vaše osebne podatke upravlja in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.


Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, delovno mesto in podjetje, elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-listo ali prijave na izobraževanje oziroma druge dogodke v organizaciji ali so organizaciji upravljalca);
podatke za pripravo ponudbe, pogodbe in izdajo računa (ime in priimek ter kontakte osebe, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe);
podatke, ki nam jih posredujete o drugih osebah – kontaktni podatki udeleženca v kolikor prijavo naredi druga oseba;
druge podatke, ki jih uporabniki prostovoljno podajo upravljavcu ob posredovanju povpraševanja oziroma ponudbe.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ko posredujete vprašanje ali povpraševanje, ko se naročite na prejemanje akcij in novosti preko naše e-liste, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
administratorju in skrbniku spletne strani;
v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo;
izvajalcem za gostitev podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev, ipd.
Upravljalec osebnih podatkov se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Zbrani osebni podatki bodo posredovani samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

Obdobje hrambe in način varstva podatkov

Upravljalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz upravljalca, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene upravljalec pridobil ustrezno soglasje naročnika.

Obdobje hrambe podatkov je za čas delovanja podjetja oz. do preklica, v kolikor uporabnik to zahteva in se zgoraj omenjeni podatki izbrišejo iz našega sistema. Drugačen rok hrambe velja za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (računovodski, davčni, …).

Upravljalec ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled). Upravljalec bo hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih upravljalec v prihodnje kontaktira (elektronski naslov, ime, priimek).

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v omarah do katerih ima dostop le upravljalec osebnih podatkov.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov in kontaktna oseba

V skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, imate pravico do pridobitve informacij o vaših osebnih podatkih, ki so shranjeni pri upravljalcu, pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zahtevo za izpis podatkov, ki jih hranim upravljalec, lahko podate preko elektronske pošte na naslov info@psihologinja.-lara.siali pisno na naslov podjetja oziroma upravljalca, ki je naveden na začetku politike zasebnosti. Na omenjen elektronski naslov lahko podate tudi zahtevo za izbris ali spremembo podatkov.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Maribor, 17 8. 2020
Kontakt