POLITIKA ZASEBNOSTISplošno

V podjetju LEAD, Lara Delić s.p. (v nadaljevanju »upravljalec osebnih podatkov«) spoštujemo vašo zasebnost. Želimo, da se ob obisku spletne strani Psihologinja-lara.si (v nadaljevanju »spletna stran«) počutite varno in udobno. Vse naše aktivnosti in obdelava podatkov so v skladu z evropsko zakonodajo (Splošna uredba EU o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (ZVOP-1, ZEPT in ZEKom-1). Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami in podatki, ki jih upravljalec dobi od vas, kadar obiščete spletno stran.

Namen politike zasebnosti (v nadaljevanju »izjava«) je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene bomo pridobljene osebne podatke uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Ne bomo jih posredovala tretji osebi. Uporabili jih bomo zgolj za namene, navedene v politiki zasebnosti.

Upravljalec podatkov Upravljavec vaših osebnih podatkov je LEAD, Lara Delić s.p., Borštnikova 102, 2000 Maribor, elektronski naslov: info@psihologinja.-lara.si, ki vaše osebne podatke upravlja in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.


Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, delovno mesto in podjetje, elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-listo ali prijave na izobraževanje oziroma druge dogodke v organizaciji ali so organizaciji upravljalca);
podatke za pripravo ponudbe, pogodbe in izdajo računa (ime in priimek ter kontakte osebe, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe);
podatke, ki nam jih posredujete o drugih osebah – kontaktni podatki udeleženca v kolikor prijavo naredi druga oseba;
druge podatke, ki jih uporabniki prostovoljno podajo upravljavcu ob posredovanju povpraševanja oziroma ponudbe.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ko posredujete vprašanje ali povpraševanje, ko se naročite na prejemanje akcij in novosti preko naše e-liste, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
administratorju in skrbniku spletne strani;
v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo;
izvajalcem za gostitev podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev, ipd.
Upravljalec osebnih podatkov se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Zbrani osebni podatki bodo posredovani samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

Obdobje hrambe in način varstva podatkov

Upravljalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz upravljalca, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene upravljalec pridobil ustrezno soglasje naročnika.

Obdobje hrambe podatkov je za čas delovanja podjetja oz. do preklica, v kolikor uporabnik to zahteva in se zgoraj omenjeni podatki izbrišejo iz našega sistema. Drugačen rok hrambe velja za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (računovodski, davčni, …).

Upravljalec ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled). Upravljalec bo hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih upravljalec v prihodnje kontaktira (elektronski naslov, ime, priimek).

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v omarah do katerih ima dostop le upravljalec osebnih podatkov.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov in kontaktna oseba

V skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, imate pravico do pridobitve informacij o vaših osebnih podatkih, ki so shranjeni pri upravljalcu, pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zahtevo za izpis podatkov, ki jih hranim upravljalec, lahko podate preko elektronske pošte na naslov info@psihologinja.-lara.siali pisno na naslov podjetja oziroma upravljalca, ki je naveden na začetku politike zasebnosti. Na omenjen elektronski naslov lahko podate tudi zahtevo za izbris ali spremembo podatkov.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Maribor, 17 8. 2020

Who we are

Our website address is: https://themes.muffingroup.com/be/psychologist.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Kontakt